Vedení nového obchodníka

Pomoc novému obchodníkovi k co nejrychlejšímu startu a ověření, že se jedná o toho „pravého“.

Jste si jisti, že je vhodné vzít nového obchodníka jako kmenového zaměstnance, ale přes pečlivý výběr adepta máte obavy o jeho rychlé zapracování, případně zjištění (nejlépe před uplynutím zkušební doby), zda je to opravdu ten pravý? Sapér Vám může pomoci právě v těchto okamžicích:

 • na určenou dobu (lze doporučit 1-3 měsíce) se sapér stane společníkem a koučem nového obchodníka a stráví s ním nepřetržitě všechnu poracovní dobu
 • po určenou dobu poskytne asistentka sapéra plnou podporu formou akvizice a případně zpracování výsledků práce obchodníka

Co získáte?

 • velmi podrobný posudek pracovitosti, systematičnosti a schopností nového obchodníka
 • doporučení, jak řídit, motivovat a kontrolovat práci nového obchodníka
 • rychlý náběh nového obchodníka do produktivního režimu

Je možno říci, že tímto postupem lze ušetřit jak peníze, tak čas současně. Mnoho společností řeší tuto situaci tak, že nového obchodníka přidělí ke zkušenému obchodníkovi. Ovšem toto řešení v sobě, přes zdánlivou výhodnost a logiku postupu, má několik zásadních úskalí:

 • zkušený obchodník často nemá příliš mnoho motivů poskytnout své pracně nabyté „know how“ zadarmo někomu, koho důkladně nezná a kdo jej de facto odvádí od jeho hlavní činnosti a proto jeho spolupráce bude omezena na poskytnutí nejnutnějších informací a pokud možno minimum času
 • zkušený obchodník již má často naučeny mnohé zlozvyky, zjednodušení a fígle, kterými může, (a s velkou pravděpodobností to udělá), nakazit nového obchodníka
 • zkušený obchodník může mít za léta práce vytvořený negativní vztah vůči některým svým nadřízeným nebo kolegům a tyto postoje je třeba na nového obchodníka nepřenášet, dokud si on sám neudělá svůj názor. Bohužel, to není cílem zkušeného obchodníka, ten naopak potřebuje nového obchodníka co nejvíce názorově posunout na svou stranu a může tím nového obchodníka doslova znehodnotit.

A pokud je nový obchodník přidělen na zaškolení „odcházejícímu obchodníkovi“, jsou rizika uvedená výše, znásobená jeho většinou již minimální loajalitou vůči zaměstnavateli a takřka nulovou motivací. Za celou dobu své činnosti jsem nezaznamenal případ, kdy by tento postup byl efektivní. Domnívám se, že je to vůbec nejhorší způsob řešení takovéto situace a to i když se na první pohled zdá, že nejsnazší. Souhlasím v tomto plně se svým kolegou, který již léta tvrdí „předávání se přeceňuje“. Dodal bych snad jen : „a rizika předávání se často podceňují“.

„Nekupujte si obchodníka, kupte si jeho služby...“

Produkty

Co Vám může sapér nabídnout?

Průzkum

 • Průzkum trhu, regionu, potenciálu nového produktu.

Čtěte více o programu:
Průzkum

Suplování

 • Náhrada za dočasně nepřítomného obchodníka.

Čtěte více o programu:
Suplování

Ověření potřeby

 • Ověření potřeby a nastavení požadavků na výkon nového obchodníka.

Čtěte více o programu:
Ověření potřeby

Nábor

 • Časově omezená akce – nábor nových zákazníků.

Čtěte více o programu:
Nábor

Vedení nového obchodníka

 • Pomoc novému obchodníkovi k co nejrychlejšímu startu a ověření, že se jedná o toho „pravého“.

Čtěte více o programu:
Vedení nového obchodníka

Máte o tuto službu zájem?

Při zájmu o tuto službu Vám nabídneme formulář s jednotlivými možnými typy parametrů, ze kterého lze vybrat ty, které jsou pro Vás zajímavé, a které lze samozřejmě doplnit o další podle Vašich potřeb.

„Nekupujte si obchodníka, kupte si jeho služby...“

Časté dotazy

Kolik času Vám může sapér věnovat?

Přesně tolik, kolik je třeba. Čas je odvislý od druhu a rozsahu úkolu. Doporučit lze 1-3 měsíců.

Jaká je působnost sapéra?

Sapér působí po celé ČR.

Jak dlouho předem je třeba spolupráci se sapérem plánovat?

Tato doba je závislá na oblasti, ve které má spolupráce probíhat, typu a složitosti produktu (služby) a šíři spolupráce. Doba potřebná pro nastudování problematiky a zbožíznalství je dohodnuta vždy dle konkrétního případu.

V čem je naopak sapér v nevýhodě oproti kmenovému zaměstnanci?

Nevýhoda sapéra je snad jediná:
Prakticky s každou novou zakázkou je nutno, aby do své hlavy v krátkém čase nahromadil soubor vědomostí, který lze shrnout pod pojem „zbožíznalství“. Proto je také nutné, aby měl sapér prostor pro studium jistou dobu předem.

Jakou mám jistotu, že informace, kontakty a materiály, které ode mne sapér dostane, nepoužije pro konkurenci?

Nejen z hlediska profesionální hrdosti, ale současně proto, že by si takovým postupem podřezával sapér větev, na které sedí, něco podobného lze naprosto vyloučit. Činnost sapéra je založena na naprosté diskrétnosti. K této se sapér při uzavírání smlouvy také písemně zavazuje a to s vysokou sankcí při jejím porušení.
Jakou důvěru by asi mohl mít v sapéra člověk, kterému sapér poskytne informace o konkurenci?
Nevím, jak Vy, ale za sebe musím říct, s takovým člověkem bych nikdy neuzavřel obchod.