Suplování

Náhrada za dočasně nepřítomného obchodníka.

Je to nepříjemné, ale může se to stát. Obchodník, který dlouhodobě v regionu působí, je výkonný profík a onemocní, otěhotní, potřebuje delší dovolenou. Jenže zrovna nemáte náhradu, která by mohla chybějícího obchodníka zastoupit tak, aniž by nezanedbala svou práci, nebo jen máte pochybnosti o tom, zda je schopna udržet obchodníkem profíkem nastavenou laťku. Obchodníka profíka si chcete podržet, protože je eso a nabrat člověka zvenčí na časově omezený úsek je riskatní. Co teď?

Je také možné dočasně rozdělit region mezi další obchodníky, (pokud je máme), ale v každém případě je nutno kalkulovat s větším či menším propadem tohoto regionu a je možné se smířit právě jen s propadem výkonnosti tohoto regionu, než s propadem ještě v regionech dalších.

Můžeme Vám pomoci situaci řešit svými silami a to zejména s důrazem na:

  • udržení kontaktu s klíčovými zákazníky v regionu a to na profesionální obchodní úrovni
  • pokračování v akviziční činnosti
  • případně intenzivním koučováním nově nabraného obchodníka zvenčí, či dohledem nad ním, viz Koučink.

Produkty

Co Vám může sapér nabídnout?

Průzkum

  • Průzkum trhu, regionu, potenciálu nového produktu.

Čtěte více o programu:
Průzkum

Suplování

  • Náhrada za dočasně nepřítomného obchodníka.

Čtěte více o programu:
Suplování

Ověření potřeby

  • Ověření potřeby a nastavení požadavků na výkon nového obchodníka.

Čtěte více o programu:
Ověření potřeby

Nábor

  • Časově omezená akce – nábor nových zákazníků.

Čtěte více o programu:
Nábor

Vedení nového obchodníka

  • Pomoc novému obchodníkovi k co nejrychlejšímu startu a ověření, že se jedná o toho „pravého“.

Čtěte více o programu:
Vedení nového obchodníka

Máte o tuto službu zájem?

Při zájmu o tuto službu Vám nabídneme formulář s jednotlivými možnými typy parametrů, ze kterého lze vybrat ty, které jsou pro Vás zajímavé, a které lze samozřejmě doplnit o další podle Vašich potřeb.

„Nekupujte si obchodníka, kupte si jeho služby...“

Časté dotazy

Kolik času Vám může sapér věnovat?

Přesně tolik, kolik je třeba. Čas je odvislý od druhu a rozsahu úkolu. Doporučit lze 1-3 měsíců.

Jaká je působnost sapéra?

Sapér působí po celé ČR.

Jak dlouho předem je třeba spolupráci se sapérem plánovat?

Tato doba je závislá na oblasti, ve které má spolupráce probíhat, typu a složitosti produktu (služby) a šíři spolupráce. Doba potřebná pro nastudování problematiky a zbožíznalství je dohodnuta vždy dle konkrétního případu.

V čem je naopak sapér v nevýhodě oproti kmenovému zaměstnanci?

Nevýhoda sapéra je snad jediná:
Prakticky s každou novou zakázkou je nutno, aby do své hlavy v krátkém čase nahromadil soubor vědomostí, který lze shrnout pod pojem „zbožíznalství“. Proto je také nutné, aby měl sapér prostor pro studium jistou dobu předem.

Jakou mám jistotu, že informace, kontakty a materiály, které ode mne sapér dostane, nepoužije pro konkurenci?

Nejen z hlediska profesionální hrdosti, ale současně proto, že by si takovým postupem podřezával sapér větev, na které sedí, něco podobného lze naprosto vyloučit. Činnost sapéra je založena na naprosté diskrétnosti. K této se sapér při uzavírání smlouvy také písemně zavazuje a to s vysokou sankcí při jejím porušení.
Jakou důvěru by asi mohl mít v sapéra člověk, kterému sapér poskytne informace o konkurenci?
Nevím, jak Vy, ale za sebe musím říct, s takovým člověkem bych nikdy neuzavřel obchod.