Průzkum trhu, regionu, potenciálu nového produktu

Při růstu společnosti nebo její uvažované expanzi do dalších regionů či úvaze o uvedení nového produktu na trh je v mnoha případech vhodné si nový region či produkt tak řečeno „proklepnout“.

Co se tímto „proklepnutím“ dá zjistit?

 • hlavní potenciální zákazníky, kteří v tomto regionu působí, jejich vztah k Vaší společnosti, popř. produktu: znají/neznají, mají nějakou zkušenost, obrat, který dělají v dané oblasti produktu/služby
 • konkurenční společnosti a produkty a vztah zákazníka ke konkurenci, k jejich obchodníkovi a produktům, současnou dostupnost následných služeb, (servisu apod.) a jejich spokojenost zákazníka s nimi v tuto chvíli – cenovou relaci měřitelných parametrů
 • potenciál obratu v prvním roce obsloužení regionu
 • ochotu zákazníků navštívit hromadnou prezentaci produktů apod.

Současně lze získat:

 • kontakty na osoby, které ve společnostech o nákupu rozhodují
 • kontakty na osoby, které jsou nebo mohou být významnými ovlivňovači
 • seznam tzv. mrtvých firem, které produkt nebo službu nevyužívají, nepotřebují, jsou nesolventní apod.
 • informativní seznam firem, které produkt v tuto chvíli nepoužívají, nebo mají silný vztah s konkurencí, ale v budoucnu je možnost změnit, nebo lze očekávat potřebu produktu či služby díky plánovanému rozšíření výroby apod.

Produkty

Co Vám může sapér nabídnout?

Průzkum

 • Průzkum trhu, regionu, potenciálu nového produktu.

Čtěte více o programu:
Průzkum

Suplování

 • Náhrada za dočasně nepřítomného obchodníka.

Čtěte více o programu:
Suplování

Ověření potřeby

 • Ověření potřeby a nastavení požadavků na výkon nového obchodníka.

Čtěte více o programu:
Ověření potřeby

Nábor

 • Časově omezená akce – nábor nových zákazníků.

Čtěte více o programu:
Nábor

Vedení nového obchodníka

 • Pomoc novému obchodníkovi k co nejrychlejšímu startu a ověření, že se jedná o toho „pravého“.

Čtěte více o programu:
Vedení nového obchodníka

Máte o tuto službu zájem?

Při zájmu o tuto službu Vám nabídneme formulář s jednotlivými možnými typy parametrů, ze kterého lze vybrat ty, které jsou pro Vás zajímavé, a které lze samozřejmě doplnit o další podle Vašich potřeb.

„Nekupujte si obchodníka, kupte si jeho služby...“

Časté dotazy

Kolik času Vám může sapér věnovat?

Přesně tolik, kolik je třeba. Čas je odvislý od druhu a rozsahu úkolu. Doporučit lze 1-3 měsíců.

Jaká je působnost sapéra?

Sapér působí po celé ČR.

Jak dlouho předem je třeba spolupráci se sapérem plánovat?

Tato doba je závislá na oblasti, ve které má spolupráce probíhat, typu a složitosti produktu (služby) a šíři spolupráce. Doba potřebná pro nastudování problematiky a zbožíznalství je dohodnuta vždy dle konkrétního případu.

V čem je naopak sapér v nevýhodě oproti kmenovému zaměstnanci?

Nevýhoda sapéra je snad jediná:
Prakticky s každou novou zakázkou je nutno, aby do své hlavy v krátkém čase nahromadil soubor vědomostí, který lze shrnout pod pojem „zbožíznalství“. Proto je také nutné, aby měl sapér prostor pro studium jistou dobu předem.

Jakou mám jistotu, že informace, kontakty a materiály, které ode mne sapér dostane, nepoužije pro konkurenci?

Nejen z hlediska profesionální hrdosti, ale současně proto, že by si takovým postupem podřezával sapér větev, na které sedí, něco podobného lze naprosto vyloučit. Činnost sapéra je založena na naprosté diskrétnosti. K této se sapér při uzavírání smlouvy také písemně zavazuje a to s vysokou sankcí při jejím porušení.
Jakou důvěru by asi mohl mít v sapéra člověk, kterému sapér poskytne informace o konkurenci?
Nevím, jak Vy, ale za sebe musím říct, s takovým člověkem bych nikdy neuzavřel obchod.