Ověření potřeby

Ověření potřeby a nastavení požadavků na výkon nového obchodníka.

Zjistíme, jestli skutečně potřebujete nového obchodníka, doporučíme za jakých podmínek a zjistíme, jestli není jiný vhodnější způsob řešení situace.

Možná to mnohým bude znít podivně, ale Ti z Vás, kteří už před rozhodnutím, které je „na hraně“, stáli, je zřejmé, jak takové ověření může pomoci, jak mnoho času může ušetřit, stejně jako finančních prostředků a starostí.

Uvažujete o přijetí (dalšího) obchodníka? Vypadá to, že to bez obchodníka nepůjde, protože rostete? Děláte jako majitel společnosti obchod a nezbývá Vám čas na řízení společnosti, nebo se jen na nějakou dobu potřebujete věnovat jiným činnostem, postarat se o „velkou rybu“ nebo vyřešit provozní záležitosti? Nebo jste si i jistí, že přijetí obchodníka je nezbytné, ale rizika jsou vysoká, nebo nemáte zkušenost s jeho vedením? Nevíte jak nastavit požadavky na obchodníka? Jaké jsou reálné dosažitelné výsledky při jeho práci? Jak jej za ně ohodnotit?
Takové a podobné situace se stávají prakticky v každé výrobní či obchodní společnosti a každé rozhodnutí s sebou samozřejmě nese velká rizika.

 • zjistíte, že obchodníka nepotřebujete nebo že se z objektivních důvodů neuživí, a to až v okamžiku, kdy je Vaším kmenovým zaměstnancem. Veškeré investice s touto zkušeností jsou pak jen velmi drahým experimentem.
 • zjistíte, že obchodník zdaleka není ten, kterého prezentoval ve svém životopise a při přijímacím pohovoru, je neloajální, není schopen (nebo ochoten) zastat práci, kterou od něj vyžadujete nebo se jeho cíle neshodují s Vašimi, případně díky absencím zapřičiněným jeho nemocí se stáva prakticky nepoužitelný
 • přecenili jste obchodníkovu odměnu (zvýšit odměnu lze vždy - opačný postup je ovšem obtížný)

Možností, jak rizika omezit je více, např.:

 • posoudit nastavení systému řízení obchodníka předem, (není-li), viz kouč
 • využít služeb zkušeného personalisty (není myšleno využití služeb personálních agentur zaměřujících se na umístění co největšího počtu osob, které mají v databázi), viz personalista
 • využít služeb sapéra

Co Vám může sapér v této situaci nabídnout?

 • zjistíme, jakých výsledků může obchodník reálně dosahovat, a za jakých podmínek se „uživí“.
 • zjistíme, jakých výsledků může obchodník reálně dosahovat, a pomůžeme Vám dle nich nastavit parametry, ve kterých by se jeho výkon měl pohybovat, a současně, jaká je optimální výše jeho pevné a pohyblivé odměny.
 • doporučíme Vám, jaké parametry by měl obchodník v daném oboru reportovat, aby byly přehledné, měřitelné a Vy jste na základě nich mohli dělat relevantní rozhodnutí, a současně, aby se reporting nestal hlavní činností obchodníka.

A teď pozor, od sapéra se dozvíte skutečnosti, které Vám zaměstnaný obchodník nemá důvod říkat! Ano, je mnoho informací, které se do nadřízeného ucha z podřízených úst neříkají. Mnohdy jde o osobní zájmy podřízeného obchodníka, které jej vedou k říkání neúplných pravd, někdy jde jen o nedbalost, ale mnohdy právě tyto informace Vám mohou pomoci k získání objektivního pohledu a schopnosti se správně rozhodovat. Najmutý obchodník nemá žádný důvod Vám neříct celou pravdu. Nejzásadnější takovou informací, kterou Vám zaměsnanec nikdy neřekne, je - „vůbec mne nepotřebujete...“ nebo „stihnu toho s rukama v kapsách mnohem víc, než ode mne požadujete...“

Produkty

Co Vám může sapér nabídnout?

Průzkum

 • Průzkum trhu, regionu, potenciálu nového produktu.

Čtěte více o programu:
Průzkum

Suplování

 • Náhrada za dočasně nepřítomného obchodníka.

Čtěte více o programu:
Suplování

Ověření potřeby

 • Ověření potřeby a nastavení požadavků na výkon nového obchodníka.

Čtěte více o programu:
Ověření potřeby

Nábor

 • Časově omezená akce – nábor nových zákazníků.

Čtěte více o programu:
Nábor

Vedení nového obchodníka

 • Pomoc novému obchodníkovi k co nejrychlejšímu startu a ověření, že se jedná o toho „pravého“.

Čtěte více o programu:
Vedení nového obchodníka

Máte o tuto službu zájem?

Při zájmu o tuto službu Vám nabídneme formulář s jednotlivými možnými typy parametrů, ze kterého lze vybrat ty, které jsou pro Vás zajímavé, a které lze samozřejmě doplnit o další podle Vašich potřeb.

„Nekupujte si obchodníka, kupte si jeho služby...“

Časté dotazy

Kolik času Vám může sapér věnovat?

Přesně tolik, kolik je třeba. Čas je odvislý od druhu a rozsahu úkolu. Doporučit lze 1-3 měsíců.

Jaká je působnost sapéra?

Sapér působí po celé ČR.

Jak dlouho předem je třeba spolupráci se sapérem plánovat?

Tato doba je závislá na oblasti, ve které má spolupráce probíhat, typu a složitosti produktu (služby) a šíři spolupráce. Doba potřebná pro nastudování problematiky a zbožíznalství je dohodnuta vždy dle konkrétního případu.

V čem je naopak sapér v nevýhodě oproti kmenovému zaměstnanci?

Nevýhoda sapéra je snad jediná:
Prakticky s každou novou zakázkou je nutno, aby do své hlavy v krátkém čase nahromadil soubor vědomostí, který lze shrnout pod pojem „zbožíznalství“. Proto je také nutné, aby měl sapér prostor pro studium jistou dobu předem.

Jakou mám jistotu, že informace, kontakty a materiály, které ode mne sapér dostane, nepoužije pro konkurenci?

Nejen z hlediska profesionální hrdosti ale současně proto, že by si takovým postupem podřezával sapér větev, na které sedí, něco podobného lze naprosto vyloučit. Činnost sapéra je založena na naprosté diskrétnosti. K této se sapér při uzavírání smlouvy také písemně zavazuje a to s vysokou sankcí při jejím porušení.
Jakou důvěru by asi mohl mít v sapéra člověk, kterému sapér poskytne informace o konkurenci?
Nevím, jak Vy, ale za sebe musím říct, s takovým člověkem bych nikdy neuzavřel obchod.