Naše Hodnoty

Lidé jako tvůrčí síla
Výjimečné organizace vědí, že za vším co děláme, stojí lidé, cení si jich a vytvářejí kulturu, která umožňuje vzájemně prospěšné plnění cílů organizací i cílů osobních. Svým přístupem a vytvářením vhodného prostředí rozvíjíme osobnosti i týmy, které jsou klíčovým faktorem dosažení úspěchu.
Partnerství
Výjimečné organizace hledají, rozvíjejí a udržují důvěryhodné vztahy s různými partnery s cílem zajistit vzájemný úspěch. Svojí otevřeností, sdílením a excelencí vytváříme vzájemně prospěšné vztahy.
Excelence
Výjimečné organizace dosahují a trvale udržují nejvyšší úrovně výkonnosti splňující nebo překračující očekávání všech zainteresovaných stran. Svým nasazením a zaměřením na potřeby partnerů poskytujeme vysokou přidanou hodnotu.

Naše Poslání

Naším posláním je rozvíjet schopnosti firem i jednotlivců dosahovat trvalých výkonů. Jako Váš osobní trenér dlouhodobě vedeme k vytváření předpokladů pro dosažení stanovených cílů. Zlepšujeme Vaši kondici, budujeme správné návyky, rozvíjíme sebepoznání a udržujeme Vaše zaměření. Společně tvoříme propojení mezi Vaší vizí a jejím naplněním.

Dlouhodobě udržitelné výsledky představují klíčovou oblast každé společnosti v její snaze naplnit své vize a poslání nebo uchovat si samotnou existenci. Věříme, že pravidelným rozvojem kompetencí zaměstnanců, zlepšováním postupů, a kvalit vedení lze takových výsledků dosáhnout.

Naším zaměřením jsou proto zcela konkrétní postupy práce, znalosti a dovednosti, které jsou důležité pro rozvoj Vaší společnosti. Zdrojem koncepce jsou mé osobní zkušenosti 20-ti let prodeje, vedení obchodních týmů a firem, v různých oborech i oblastech působení.

Vize fleon

Chceme být profesionálním vrcholovým koučem, který excelentním způsobem přenáší praktické zkušenosti a ověřené systémy do života svých partnerů. Jako autorizovaný hodnotitel evropského standardu kvality, EFQM modelu Excellence, budeme nejlepším partnerem firem, pro budování jejich výkonnosti a výjimečnosti.

Naši konzultanti