Nábor

Časově omezená akce – nábor nových zákazníků.

„Ulovíme“ Vám nové zákazníky.

Nejsem zcela zastáncem škatulkování obchodníků do škatulek „farmáři“ a „lovci“.

Nic na světě není černobílé (i černobílá fotografie má většinou mnoho odstínů šedé) a tak i toto dělení je velmi zjednodušené. Proč o tom mluvím? V každém typu obchodu jsou požadavky na obchodníka v nějaké míře odlišné. Pro mnoho společností je ideální právě nějaký poměr, ve kterém obchodník plní role „farmáře“, který pečuje o své stávající zákazníky a jejich opakované nákupy a „lovce“, který bere za kliky u dveří, za kterými mohou sedět noví zákazníci.
Představme si společnost, pro kterou je dlouhodobě nejvhodnější obchodník, který 30 % energie věnuje akvizici a získávání nových zákazníků a 70 % času a energie věnuje péči o stávající zákazníky. U stávajících zákazníků buduje vztahy a je skutečně jejich nejsnažší cestou k zabezpečení potřeb a vyřešení problémů v daném oboru, a současně si tak vytváří dokonalé reference, které mohou být pro získání nového zákazníka nejúčinnějším, ale také nejlevnějším nástrojem (přibližně 100x levnějším a účinnějším než sleva).
V takovéto společnosti se pak může stát, že nastane moment, kdy je nutné získat v krátké době více zákazníků. Budu s Vámi souhlasit, pokud namítnete, že změnit (byť krátkodobě) styl práce „starého ostříleného obchodního psa“, je mnohdy úkol téměř nadlidský. Je to pochopitelné, motivace je složitá a vlastně mnohdy nejde o výši odměny. Jde o změnu stylu práce a co hůř, dočasnou. Lze to připodobnit třeba k situaci, jako byste se snažili změnit styl skoku do výšky u trojnásobného mistra světa v této disciplíně. Není to nemožné, ale není to nesmyslné?
Jistě budou existovat i společnosti, kde to možné i efektivní je. Těm ostatním můžeme nabídnout svou službu:

  • intenzivní akvizici po telefonu a mailu, kterou zabezpečí naše zkušená asistentka
  • intenzivní oslovení zákazníků, kteří jsou akvizicí vyselektováni jako „zajímaví“, osobní návštěvou sapéra
  • dále jsou informace zpracovány a předány dle domluvených postupů
  • pokud je to žádoucí a charakter obchodu to umožňuje, jsme připraveni zpracovat nabídky na konkrétní poptávky

Produkty

Co Vám může sapér nabídnout?

Průzkum

  • Průzkum trhu, regionu, potenciálu nového produktu.

Čtěte více o programu:
Průzkum

Suplování

  • Náhrada za dočasně nepřítomného obchodníka.

Čtěte více o programu:
Suplování

Ověření potřeby

  • Ověření potřeby a nastavení požadavků na výkon nového obchodníka.

Čtěte více o programu:
Ověření potřeby

Nábor

  • Časově omezená akce – nábor nových zákazníků.

Čtěte více o programu:
Nábor

Vedení nového obchodníka

  • Pomoc novému obchodníkovi k co nejrychlejšímu startu a ověření, že se jedná o toho „pravého“.

Čtěte více o programu:
Vedení nového obchodníka

Máte o tuto službu zájem?

Při zájmu o tuto službu Vám nabídneme formulář s jednotlivými možnými typy parametrů, ze kterého lze vybrat ty, které jsou pro Vás zajímavé, a které lze samozřejmě doplnit o další, podle Vašich potřeb.

„Nekupujte si obchodníka, kupte si jeho služby...“

Časté dotazy

Kolik času Vám může sapér věnovat?

Přesně tolik, kolik je třeba. Čas je odvislý od druhu a rozsahu úkolu. Doporučit lze 1-3 měsíců.

Jaká je působnost sapéra?

Sapér působí po celé ČR.

Jak dlouho předem je třeba spolupráci se sapérem plánovat?

Tato doba je závislá na oblasti, ve které má spolupráce probíhat, typu a složitosti produktu (služby) a šíři spolupráce. Doba potřebná pro nastudování problematiky a zbožíznalství je dohodnuta vždy dle konkrétního případu.

V čem je naopak sapér v nevýhodě oproti kmenovému zaměstnanci?

Nevýhoda sapéra je snad jediná:
Prakticky s každou novou zakázkou je nutno, aby do své hlavy v krátkém čase nahromadil soubor vědomostí, který lze shrnout pod pojem „zbožíznalství“. Proto je také nutné, aby měl sapér prostor pro studium jistou dobu předem.

Jakou mám jistotu, že informace, kontakty a materiály, které ode mne sapér dostane, nepoužije pro konkurenci?

Nejen z hlediska profesionální hrdosti, ale současně proto, že by si takovým postupem podřezával sapér větev, na které sedí, něco podobného lze naprosto vyloučit. Činnost sapéra je založena na naprosté diskrétnosti. K této se sapér při uzavírání smlouvy také písemně zavazuje a to s vysokou sankcí při jejím porušení.
Jakou důvěru by asi mohl mít v sapéra člověk, kterému sapér poskytne informace o konkurenci?
Nevím, jak Vy, ale za sebe musím říct, s takovým člověkem bych nikdy neuzavřel obchod.