Proč

Proč přistupovat k zákazníkům individuálně?
Schopnost stanovit úspěšnou aplikaci strategie.
Vykazovat dlouhodobě dobré výsledky vůči zákazníkům.
Umět stanovit jednoznačné cíle založené na potřebách a očekávání zákazníků.
Dokázat zohlednit dopady výsledků na ukazatele výkonnosti a přizpůsobit se.
Předjímat budoucí výkonnost a výsledky.

Co potřebuji pro úspěšné zvládnutí cíleného přístupu k zákazníkovi?
Sladěné pracovní postupy iniciující týmovou práci.
Zvyšující se úroveň kompetencí pracovníků.
Navržené a řízené procesy s cílem optimalizovat hodnotu pro zúčastněné strany.
Vztah se zákazníkem je řízený a zdokonalovaný.
Jaké jsou naše motivy k cílenému přístupu na zákazníka?
Lépe znát jednotlivé skupiny svých zákazníků.
Udržovat a rozvíjet komunikaci se svými zákazníky.
Usilovat o vytváření hodnoty pro našeho zákazníka.
Zajistit spokojenost zákazníka prostřednictvím kompetentních pracovníků.
Rychle reagovat na zpětnou vazbu od zákazníka.
Zapojit zákazníka do procesu inovací produktů, služeb a prožitků.
Znát a chápat svoje silné stránky, využít je k maximalizaci hodnoty pro zákazníka.
Moji zákazníci

Moji zákazníci

Diferencované řízení vztahu se zákazníkem, soustředění se na klíčové aspekty prodeje a cílená řešení pro zvyšování efektivity při prodeji. A zvyšování hodnoty produktu nebo služby pro zákazníka.

Kritickým faktorem úspěchu firem jsou právě investované zdroje do dlouhodobého rozvoje vzájemných vztahů a schopností zajišťovat konkurenční výhodu. Náš přístup proto vede k účelně investovaným zdrojům, vytváření a naplňování strategie k zajištění konkurenční výhody. Tento přístup realizujeme prostřednictvím zvyšování kompetencí zaměstnanců a jejich přístupu k zákazníkům, účelným plánováním a zajištění schopnosti včasné reakce na změnu, vytváření prostředí pro hledání a uplatnění nových možností. Postupů, nástrojů a dovedností vedoucích k dodání inovovaných produktů a služeb, přizpůsobených každému zákazníkovi při efektivně vynaložených zdrojích.

Cílený přístup k zákazníkům, to je ..

Znát lépe svého zákazníka
Dokázat uspokojit jeho potřebu vytvářením vysoké přidané hodnoty
Účelné aktivity směrem, který nejvíce posune naši společnost

Programy

Řízení oblastního prodeje

 • forma seminář nebo konzultační projekt
 • postupy, nástroje a potřebné dovednosti pro řízení zákaznického portfolia, strategické a obchodní plánování v segmentovaném trhu a úlohy prodejce v systému a každodenní práci
 • zavedení do praxe
 • 2–4 dny

Řízení vztahu s klíčovým zákazníkem

 • forma seminář
 • strategické plánování a úloha manažera, nástroje a postupy pro řízení vztahu s klíčovým zákazníkem
 • zavedení do praxe
 • 2 dny

Vedení obchodního případu

 • forma seminář
 • postupy, nástroje a potřebné dovednosti pro řízení prodeje na konkrétního zákazníka. Strategie na zákazníka, vyhodnocování stavu, práce s autoritami nákupu, aktivity a jejich plánování v různých fázích prodeje.
 • zavedení do praxe
 • 2 dny