Proč

Proč spolupracovat s odborníkem?
Kvalifikované zhodnocení předpokladů výkonu práce.
Kvalifikované řešení psychické kondice.
Rychlá zpětná vazba na vzniklou nejasnost.
Odborné posouzení pracovního prostředí.
Návrhy na zlepšení kompetenčního profilu.
Zajištění celého procesu výběru.
Garance výsledku.
Co je to kvalifikované posouzení pracovníka?
Speciálně sestavené a v praxi ověřené postupy a testy.
Cílený psychologický rozhovor.
Podpůrné projektivní a grafologické techniky.
Sociologické techniky detekce, sběru a zpracování dat.
Speciální přístup pro specifické úrovně odborných znalostí či psychické a fyzické výkonnosti.
Jaké motivy máme pro volbu kvalifikovaného odborníka?

Zajistit návratnost vynaložených prostředků na pracovníka.
Zajistit vyvážení psychického a fyzického stavu pracovníka.
Včas obsadit pracovní pozici.
Znát náhradní řešení pro obsazení pracovní pozice.
Ověřit kvalifikaci a vlastnosti uchazeče.
Vyloučit uchazeče, kteří se již dříve prokazatelně neosvědčili.
Zabezpečit, aby se kandidát dokázal identifikovat s cíli a hodnotami společnosti.
Zajistit správné uvedení pracovníka na pozici.

Moji lidé

Lidée, zejména jejich kompetence, dovednosti a vhodná motivace jsou v dnešní době hlavním zdrojem produktivity jakékoliv organizace.

Výjimečné organizace si cení pracovníků a vytvářejí kulturu zmocňování pro dosahování vyváženého plnění cílů organizace a osobních cílů.

Správní lidé se správnou motivací, to je:

  • Největší hnací síla každé organizace
  • Jejich rozvoj mě posouvá o největší krok dál
  • Nejvýznamnější kapitál společnosti

Programy

Analýza stavu integrity zaměstnanců

  • forma konzultační program
  • analýza současného stavu integrity Vašich zaměstnanců jako základ pro zvyšování jejich úrovně psychické odolnosti, vlastního sebevědomí a celkově emočního kvocientu.
  • plán rozvoje pro následující období

Výběr nových zaměstnanců

  • forma konzultační program
  • výběrové řízení
  • Garantem je Petr Ustohal PhDr., psycholog s více jak 40ti letou praxí a specialista na psychologii práce.