Proč

Proč soustavně zlepšovat schopnosti pracovníků?
Zvyšování jejich zapojení a angažovanosti.
Zlepšování plnění výsledků.
Zlepšení vnímání zákazníků naší společnosti.
Upevňování disciplinovaného jednání.
Vytváření kreativního a produktivnějšího prostředí.

Co je prostředí pro inovace a osobní rozvoj?
Znám a chápu potřebné kompetence a dovednosti pro svoji práci.
Oceňuji obětavost kolegů, jejich dovedností a kreativitu.
Spoluvytvářím prostředí, kde se mohou podílet na svém vlastním úspěchu.
Soustavně se vzdělávám a rozvíjím svoje dovednosti.
Podporuji převzetí odpovědnosti za svůj vlastní rozvoj.
Podporuji vazbu na hodnoty a poslání společnosti.
Jak se projevují vynikající schopnosti?
Vyvážené dosahování výsledků.
Samostatné jednání pracovníků.
Dosahování stanovených cílů kvality.
Snížené riziko vyplývající z nekompetentního jednání pracovníků.
Přiliv nových nápadů a možností pro prosazení se na trhu.
Účelné jednání pracovníků vlivem hlubšího porozumění.
Urychlení a zjednodušení možných řešení.
Větší porozumění ve vzájemné komunikaci.
Účinnější jednání s partnery a zákazníky.
Uplatnění a prosazení vlastních dobrých nápadů a myšlenek.
Vysoká sebedůvěra pracovníků.
Můj prodej

Můj prodej

Zvyšování úrovně a rozvoj předpokladů pro zajištění výkonnosti v prodeji. Jsou určeny pro všechny prodejce a manažery, kteří chtějí nebo potřebují podpořit vlastní profesní růst.

Vybavenost každého pracovníka, jeho znalosti, zkušenosti a vlastní sebedůvěra jsou rozhodující pro schopnost plnit svěřené úkoly. Zlepšováním těchto schopností u našich pracovníků zvyšujeme předpoklady pro dosahování stanovených cílů organizace a zajištění výjimečných výsledků. Systematické a soustavné zlepšování schopností pracovníků upevňuje získané dovednosti, vytváří požadované návyky a zlepšuje vlastní sebereflexi pracovníka, která je předpokladem odhodlání pracovníka převzít odpovědnost za svůj vlastní rozvoj.

Zlepšování a rozvoj schopností, to je:

 • Zvyšující se výkonnost pracovníků
 • Vysoce produktivní pracovní prostředí
 • Možnost využívat vysoce sofistikované postupy a nástroje

Programy

Profesionální prodejce

 • forma trénink
 • zlepšování prodejních dovedností ve dvou stupních tréninku
 • zavedení do praxe
 • 2x 2 dny

Úspěšné vyjednávání

 • forma trénink
 • vše je o prodeji svých myšlenek. Úspěšné vyjednávání je další stupeň zlepšování pro-dejních dovedností, techniky a dovednosti zaměřené na cílené vyjednávání a dosažení shody.
 • zavedení do praxe
 • 2 dny

Koučink

 • forma konzultační program
 • rozvoj konkrétních dovedností, zpřesnění za-měření a zlepšení používání manažerských nebo prodejních nástrojů. Koučink managementu – kvalita a procesní řízení organizace, vedení pracovníků
 • koučink prodejců – řízení vztahu se zákazníky, obchodní cíle a praktiky
 • plán rozvoje pro následující období

Síla komunikace

 • forma trénink
 • porozumění vlivům na naši schopnost domluvit se a osvojení si účinných technik zvyšujících porozumění mluvčímu, vedení rozhovoru a jednání v krizových situacích.
 • zavedení do praxe
 • 2 dny