Proč

Proč řídit organizaci koncepčně?
Naplňování vize a poslání firmy.
Zajistit trvalé zlepšování výsledků.
Rozpoznat příležitosti a dokázat jich včas využít.
Zjednodušovat procesy a udržet si nad nimi kontrolu.
Co je EFQM model Excellence?
EFQM model Excellence je koncepce na zvýšení kvality a efektivity řízení firmy. Definuje předpoklady pro stálé dosahování cílů a zlepšování firmy v souladu s její vizí a posláním. Oblast měření výkonnosti firem se neustále rozšiřuje za hranice tradičně pojatého sledování finanční výkonnosti. Zavedení EFQM modelu Excellence do firemní praxe představuje krok ke komplexnímu měření celkové výkonnosti.
Jak koncepční řízení zvyšuje výkonnost společnosti?
Lidé
Iniciuje týmovou práci.
Lidé lépe chápou strategii, když je rozložená do všech úrovní organizace.
Jak delegovat a udržet si kontrolu.
Podporuje vznik prostředí pro stálé zlepšování.

Procesy
Propojuje všechny činnosti ve společnosti tak, aby vedly k naplnění vize a strategie.
Umožňuje plynulé zavádění změn do praxe.
Umožňuje sledovat proces z více perspektiv a tak nabízí více možností.
Zabraňuje vytváření zdvojených řešení a zvyšuje efektivitu aktivit.


Výsledky
Zajišťuje plnění stanovených cílů.
Poskytuje účinnou zpětnou vazbu.
Zajišťuje provázanost strategických oblastí a ukazatelů na všech úrovních.
Zvyšuje kontrolu a efektivitu nakládání se zdroji.
Moje řízení

Moje řízení

Systém řízení a postup jak zlepšit výsledky a dosahovat cílů strategie metodou Business Excellence.

Jedná se o manažerský nástroj, který slouží k systematickému a trvalému přezkoumávání kvality organizace a to od vedení, přes strategická rozhodnutí, zaměstnance, financování až po klíčové výsledky.

Organizace provádí sebehodnocení a díky tomuto procesu se dá přesně určit, v jakých oblastech se jí daří a na jaké oblasti je potřeba se zaměřit. Metoda umožňuje manažerům, aby se dívali na organizaci z nadhledu. Je daleko snazší se zabývat řešením příčin problému, než řešit případné následky. Systematickým (koncepčním) jednáním organizace dokáže vysoce zkvalitnit svoje činnosti a tak zvyšovat svoji výkonnost.

Koncepční řízení to je ..

  • Investice do získání konkurenční výhody
  • Vytváření hodnoty pro zákazníka
  • Vyvážené výsledky

Programy

Excelence v řízení organizace

  • forma seminář nebo konzultační projekt (cyklus programů zaváděných do praxe v pořadí dle vyzrálosti organizace)
  • manažerský rámec, postupy, nástroje a dovednosti pro zlepšování řízení firmy, organizační složky nebo projektu
  • zavedení do praxe

Analýza "model START" - ZDARMA

  • forma konzultační program
  • Během jediného dne dokážete nasměrovat svoji organizaci a povzbudit se k dalším výkonům. Popište svoje příležitosti pro zlepšení, proveďte sebehodnocení organizace, vytvořte akční plán pro klíčové příležitosti, přijměte opatření, přihlaste se o národní cenu kvality a staňte se perspektivní firmou.
  • 1 den

Chcete vědět víc?