Analýza "model START" - ZDARMA

Zjištění stavu a základních předpokladů zkoumané oblasti nebo celé organizace podle metodiky model START, vycházející z modelu EFQM.

Během jediného dne dokážete nasměrovat svoji organizaci a povzbudit se k dalším výkonům. Popište svoje příležitosti pro zlepšení, proveďte sebehodnocení organizace, vytvořte akční plán pro klíčové příležitosti, přijměte opatření, přihlaste se o národní cenu kvality a staňte se perspektivní firmou.

Proč věnovat krátký čas vstupní analýze a co ihned získáte?

 • zjistíte mnohem více o své organizaci
 • získáte nástroj pro hodnocení úrovně vyspělosti svojí organizace
 • pomůžete organizaci identifikovat její současnou pozici a určit budoucí nasměrování a priority, vyřešíte svá aktuální dilemata
 • pojmenujete aktuální problémy a příležitosti, které dnes stojí v cestě dalšímu rozvoji a zaměříte se na ně
 • posoudíte předpoklady pro dosažení stanovených výsledků a ihned můžete reagovat
 • posoudíte, zda všichni členové týmu vedení mají stejný názor na úspěch organizace i na její slabé stránky
 • zahájíte koncepční přístup k výsledkům v budoucnosti
 • zaměříte pozornost na prioriyt zlepšování
 • oficiálně se můžete ucházet o národní cenu kvality dle EFQM modelu START a získat ocenění, které je 1. krokem k nejprestižnější ceně kvality v Evropě

Model START

Tato analýza byla navržena proto, aby pomohla jakékoli organizaci nebo podniku zjistit svoji pozici na stupnici podnikatelské excelence. Vychází z osvědčené a vyzkoušené metody pro hodnocení organizací z hlediska různých aspektů, které společně definují excelenci na základě způsobilosti organizace a jejich dosažených výsledků.

Model START národní ceny kvality ČR je určen pro všechny organizace, které hledají cestu, jak začít se systematickým zlepšováním, které chtějí znát svoji aktuální situaci a rozhodnout se, kudy se dále rozvíjet, ale i pro organizace, které mají zkušenosti s aplikací normy ISO 9001 a hledají metody efektivnějšího a účinnějšího naplnění požadavků této normy.

 

Jak model START jednoduše aplikovat v praxi?

 • celý postup provedení analýzy je moderován manažerem fleon
 • všechny podkladové materiály budete mít k dispozici
 • stačí pouze 1 den Vašeho času
 • celý model analýzy lze aplikovat bez větší přípravy, spíše až následně odstartuje proces přípravy pro další a náročnější stupně excelence

Cíle konzultačního programu

 • provést sebehodnocení organizace
 • zjistit mnohem více o své organizaci
 • poznat aktuální stav, identifikovat slabé stránky a naplánovat další rozvoj
 • osvojit si nástroj pro hodnocení úrovně vyspělosti svojí organizace
 • pochopit význam sebehodnocení v návaznosti na koncepční řízení organizace
 • vytvořit možnost ucházet se o prestižní národní cenu kvality

Obsah konzultačního programu

 • Příprava provedení sebehodnocení
 • Analýza model START – uvedení do problematiky
 • Provedení sebehodnocení organizace
 • Vyhodnocení výsledků
 • Sestavení akčního plánu dalšího rozvoje a řešení

Máte o tuto službu zájem?

Jednoduchý postup:

 • Rozhodněte se o provedení
 • Sejděte se s manažerem fleon
 • Stanovte oblasti hodnocení
 • Jmenujte tým hodnotitelů
 • Proveďte sebehodnocení a sestavte akční plán
 • Seznamte se s výsledky
 • Rozhodněte o dalším rozvoji a opatřeních

Časté dotazy

Opravdu mi na to stačí jeden den?

Ano, podstatná část, tedy seminář pro uvedení do problematiky, provedení sebehodnocení a sestavení akčního plánu je otázka zhruba 7 hodin. K vyhodnocení výsledků se sejdete po 2 dnech s manažerem fleon na cca 1-2 hodiny.

Musím se pak dále rozvíjet a nakupovat další služby?

Nemusíte vůbec nic. Můžete pouze maximálně využít vědomosti a zkušenosti získané během vstupní analýzy při jejich aplikování ve svojí organizaci. K ničemu nejste zavázáni.

Kdy můžeme u nás vstupní analýzu zahájit?

Prakticky nejpozději do 14ti dnů od chvíle, kdy se rozhodnete ji provést.

Opravdu je tato služba zdarma?

Ano, účast a moderování manažerem fleon je zdarma v rozsahu 1 den. Ostatní náklady závisí na režijních nákladech, které způsobíte svými nároky. Např. pokud můžete vše organizovat v zasedací místnosti u sebe ve firmě a připravíte podkladové materiály, nebudete mít ani žádné další náklady.