Jak dosáhnout výjimečnosti?

Aby naše organizace byly úspěšné, potřebují si bez ohledu na svoji oblast působení, velikost, strukturu nebo vyzrálost, vytvořit vhodný manažerský rámec.

 

 

 

Co to jsou výsledky?

Výsledky tvoří zejména efektivita práce a produktivita, to jsou úrovně kompetencí správných lidí, systémy řízení jako prostředí, ve kterém pracují a procesy, které naplňují. Výsledky jsou tedy koncové hodnoty, jejichž úroveň odpovídá výkonnosti v každé oblasti naší organizace. Ihned tu máme plno nových otázek: Jak zlepšit úroveň kompetencí?, Jaký zvolit manažerský rámec pro systém řízení?, Kdo jsou ti správní lidé?, Jak zvýšit prodej?, Jak optimálně nastavit procesy? a Co je to optimálně?.

Jak zlepšit výsledky?

Spolu s dalšími otázkami přichází i první odpověď na to "jak zlepšit výsledky". "Zvýšit výkonnost". Přitom víme, že všechny oblasti organizace jsou spolu propojené a jejich výkonnost se tak vzájemně více či méně ovlivňuje. Je to všude. Najednou vidíme a víme, že zvýšit výkonnost je postupný proces zlepšování, který nikdy nekončí. Zlepšujeme kompetence, zlepšujeme postupy a procesy, zlepšujeme vztahy, zlepšujeme. Když je pro výkonnost důležité zlepšování a zlepšování je postupný proces, který zasahuje všechny oblasti organizace "Jak budeme výkonnost řídit?"

Jak řídit výkonnost?

V dnešní době existuje celá řada nástrojů a přístupů pro měření a řízení výkonnosti. Organizace dokonce používají více než jeden nástroj nebo přístup pro řízení. Jednotlivé nástroje a přístupy se pak zaměřují na jednotlivé oblasti v organizaci a ty podrobně řeší. Ty organizace, které mají vysokou výkonnost, obvykle dosahují také výjimečné výsledky. Jsou prostě excelentní.

Koncept FLEON - koncept dosažení výjimečnosti

Základem konceptu "fleon", našeho přístupu práce a připravovaných produktů je metoda Business Excellence EFQM. Tento model je v současné době považován za nejpropracovanější nástroj řízení a hodnocení organizací. Jedná se o manažerský rámec nebo jednotný přístup managementu, chcete-li, jehož základní principy vychází z jednoduché úvahy, že vynikající výsledky může organizace dosáhnout, pokud dosáhne maximální spokojenosti svých zákazníků a zaměstnanců a je respektována okolím.

Postup spolupráce

Mám zájem o osobní setkání

Chci osobně prodiskutovat situaci ve svojí organizaci a dostat návrhy na řešení.
Chci teď hned.

Vstupní analýza - ZDARMA

Chci získat zdarma vstupní analýzu oblasti své organizace, kde cítím největší potřebu na zlepšení. A vytvořit akční plán nejlepších řešení.
Chci teď hned.

Jaká je výkonnost mého prodejního týmu?

Obtížně dosahuji plánované výsledky?
Vím a vědí prodejci, co tvoří předpoklady úspěšného prodeje?
Jsou prodejci iniciativní nebo stagnují?
Chci získat návod a vedení ke zlepšení výkonnosti svého ekonomického motoru.
Chci teď hned.

Moje řízení

Systém řízení a postup jak zlepšit výsledky a dosahovat cílů strategie metodou Business Excellence.

Chcete vědět víc?

Moje vedení

Leadership, soubor dovedností a přístupu pro řízení firemních činností a umění vést lidi. Cyklus seminářů.

Chcete vědět víc?

Moji zákazníci

Diferencované řízení vztahu se zákazníkem, soustředění se na klíčové aspekty prodeje a cílená řešení ...

Chcete vědět víc?

Moje výsledky

Audity, měření a koučink. Pro každého, kdo chce nebo potřebuje zpřesnit efekty svojí práce, poznat ...

Chcete vědět víc?

Můj prodej

Zvyšování úrovně a rozvoj předpokladů pro zajištění výkonnosti v prodeji. Služby v oblasti prodeje, ...

Chcete vědět víc?

Moje schopnosti

Jsou určeny pro všechny prodejce a manažery, kteří chtějí nebo potřebují podpořit vlastní profesní ...

Chcete vědět víc?